ΤΟ ΘΕΜΑ

Πάρτε τον «Μαχητή» στα χέρια Σας!

Ξεκινήστε από τις 7 το πρωί τον πρώτο καφέ σας, συντροφιά με τον «Μαχητή».

Την εφημερίδα της ψυχής. Γραφείτε συνδρομητής με ένα τηλέφωνο στο 25410/25555


Τελευταιες Ειδησεις

23 Νοεμβρίου

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ: 337 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Ξάνθης, τέλη Νοεμβρίου ή μέχρι 10 Δεκεμβρίου η προκήρυξη.

23 Νοεμβρίου
Προ των πυλών βρίσκεται η έκδοση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ  για την υλοποίηση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 7.180 μακροχρόνια ανέργους σε 34 δήμους της χώρας.
 *Ο Δήμος Ξάνθης θα πάρει πολλούς περισσότερους μακροχρόνια ανέργους σε σχέση με άλλους άλλους Δήμους, χάρις στις πρωτοβουλίες και πιέσεις του νυν Δημάρχου Ξάνθης.
Προ των πυλών βρίσκεται η έκδοση της προκήρυξης από τον ΟΑΕΔ  για την υλοποίηση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας για 7.180 μακροχρόνια ανέργους σε 34 δήμους της χώρας.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες,  η σχετική προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ή το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.
Οι άνεργοι – ωφελούμενοι του προγράμματα θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας.
Μετά την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θα ακολουθήσει άμεσα η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, ενώ απο τον σχετικό πίνακα και των αριθμό των ανέργων που θα προσληφθούν στον Δήμο Ξάνθης (337 στον αριθμό που είναι πολύ υψηλότερους απο άλλους Δήμους), αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα οτι πρόκειται για μια ακόμη αθόρυβη επιτυχία του νυν Δήμαρχου Ξάνθης που συχνά πυκνά βρίσκεται στην Αθήνα για τις υποθέσεις του Δήμου.
Αποδοχές
Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα εργαστούν στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).
Κριτήρια μοριοδότησης και προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων
Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο.
Οι ωφελούμενοι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και πρέπει να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
-Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
-Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.
-Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
-Ηλικία.
-Αριθμός ανήλικων τέκνων.
-Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
-Εντοπιότητα.
-Δικαιούχοι ΚΕΑ.
Επίσης οι άνεργοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από αρμόδιες κρατικές αρχές (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του υπουργείου Παιδείας, Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, και άλλα αδικήματα,
β) να μην είναι υπόδικοι,
γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Για τους άντρες υποψηφίους δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Σε περίπτωση στράτευσης κατά τη διάρκεια της εργασιακής σύμβασης, η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως.
Οι άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι τρεις (3) επιβλέποντες φορείς (δήμους).
Ειδικότητες
Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητούνται από τους δήμους για την πρόσληψη των ανέργων είναι:
Κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόμοι, οικοδόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, δημοσιογράφοι, βρεφοκόμοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων, οικονομικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, νοσηλευτές, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί, κ.α.
Στόχοι και δράση κατάρτισης
Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης ειδικά σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργία και αφετέρου η αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.
Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής.
Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας.
Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ θα προσφέρονται δύο υποχρεωτικές συνεδρίες στους ωφελουμένους, κατά την είσοδο και την έξοδό τους στην πράξη χωρίς κόστος, με όρους που θα εξειδικεύονται στην προκήρυξη του ΟΑΕΔ.
Κατανομή θέσεων ανά δήμο
Ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων εργασίας που αφορούν το πρόγραμμα έχει ως εξής:
A/A Δήμος Αριθμός Ωφελούμενων
1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 105
2 ΑΙΓΑΛΕΩ 234
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 86
4 ΑΧΑΡΝΩΝ 439
5 ΒΕΡΟΙΑΣ 173
6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 77
7 ΔΕΛΤΑ 103
8 ΔΡΑΜΑΣ 195
9 ΉΛΙΔΑΣ 114
10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1083
11 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 288
12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 259
13 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 129
14 ΚΙΛΚΙΣ 155
15 ΚΟΖΑΝΗΣ 264
16 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 66
17 ΛΑΓΚΑΔΑ 141
18 ΛΑΜΙΕΩΝ 247
19 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 52
20 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 101
21 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 110
22 ΝΑΟΥΣΑΣ 66
23 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 92
24 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 347
25 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 450
26 ΞΑΝΘΗΣ 337
27 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 44
28 ΠΑΤΡΕΩΝ 1058
29 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 143
30 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 86
31 ΠΥΡΓΟΥ 211
32 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 263
33 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 98
34 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 69
Σύνολο 7685

23 Νοεμβρίου

Σαββατοκύριακο ο Παπακώστας στη Ξάνθη, το black χιούμορ του παραΣΥΡΙΖΑ και το…Black Friday του ΚΤΕΛ Ξάνθης!

23 Νοεμβρίου

……………………………..
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1
«Εν όψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης για το 2018, η Λαϊκή Συσπείρωση, χαιρετίζει τις μειώσεις τελών που και η ίδια -σε αντίθεση με όλη την αντιπολίτευση- στήριξε και καλεί όλους τους συνδημότες σε συμπόρευση για αγώνα και διεκδίκηση με στόχους…».
(Ο επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση» Γιώργος Κολλάρος)
-Όλοι δηλαδή πλην… Λακεδαιμονίων! Φανουράκη, Τσιακίρογλου, Μπογιάρ, Λεβέντ, Κώστα Τριανταφυλλίδη…
……………………………..
                                                                    ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 2
«Για περισσότερο από δυόμιση ώρες, ανέλυσα στα μέλη της Επιτροπής και στους βουλευτές της Περιφέρειάς μας τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό και διεξήχθη μεταξύ μας μια εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής μας».
(Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος στο Facebook)
-Και δεν… κοιμήθηκε ή εξοργίστηκε κανείς; Ούτε ο Στογιαννίδης, ούτε ο Γιαννακίδης; Χαρά στο κουράγιο τους…
Σεμνά &Ταπεινά
*Το τι γίνεται στη πιάτσα με την αποκλειστικότητα της στήλης, ότι δηλαδή ο Μέτιος προωθεί τον Νίκο Εφραιμίδη για υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Ξάνθης, ανοίγοντας το δρόμο του Ζαγναφέρη για τον Δήμο Ξάνθης….δεν περιγράφεται!
-Ερώτημα της στήλης…
-Γιατί δεν προωθεί τον Φανουράκη να πάρει τουλάχιστον και τις ψήφους του Σταυρακάρα αλλά και του Τσέπελη;
……
*Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο σύντροφος George από τον παραΣΥΡΙΖΑ στο βιολί του!
-Τα αυτοδιοικητικά στελέχη (Δήμου Ξάνθης και αντιπεριφέρειας) δεν ακούστηκαν στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο της Κομοτηνής.
-Στόμα είχαν, μιλιά δεν είχαν.
-Τόσο ενδιαφέρον για τον τόπο!!!
-Η μόνιμη ερώτησή τους.
-Με ποιο εκλογικό σύστημα θα γίνουν οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές!
-Με την ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ κύριοι.
……
*Με την απλή λογική George αν γίνουν εθνικές εκλογές μετά τον Οκτώβριο του 2019.
Αν γίνουν όμως το 2018 ή αρχές Ιανουαρίου 2019 όπως λέει στις συνεντεύξεις του ο ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ Παναγιώτης Σγουρίδης και χάσει ο Τσίπρας…
-Τότε μου εγγυάσαι ότι ο Κυριάκος δεν θα επαναφέρει τον νυν εκλογικό Νόμο την επόμενη μέρα που θα αναλάβει καθήκοντα;
.....
*Η Χρύσα Ούτση, η μόνη εκπρόσωπος κόμματος που πάντα δίνει αποκλειστικές και αξιόπιστες πληροφορίες στα Μέσα, μου επαίνεσαι πολύ τον νέο διπλωμάτη του ΥΠΕΞ που έρχεται και αναλαμβάνει καθήκοντα στη θέση του Θάνου Καφόπουλου -έφυγε νύχτα και λίγο πολύ, όλοι καταλαβαίνουμε το λόγο!-νέος διευθυντής στο γραφείο Πολιτικών Υποθέσεων αυτό το Σαββατοκύριακο.
Πρόκειται για τον διπλωμάτη Αντώνη Παπακώστα,  αλλά προσοχή το μικρό όνομα...Διότι στο ΥΠΕΞ υπάρχει και Γιώργος αλλά και Κώστας Παπακώστας. Το επώνυμο γενικά έχει πέραση στο διπλωματικό σώμα...Πάντως ο νέος διευθυντής έρχεται Ξάνθη μέσα στο Σαββατοκύριακο.
.....
*Και βέβαια μπορεί να (μας) τον επαινεί η Ούτση, ωστόσο και αυτός θα κριθεί εκ του αποτελέσματος αλλά και απο αυτούς που θα μπαινοβγαίνουν στο...γραφείο του! Στο γραφείο πάντως του πρώην σας είχα αποκαλύψει ποιός αυτοδιοικητικός πήγαινε συχνά πυκνά....και τα έλεγε συνέχεια με τον Καφόπουλο!
Προς τι το black χιούμορ σύντροφε George για τις μειώσεις του Δημάρχου 
και στα δημοτικά τέλη των δημοτικών νεκροταφείων;
Δεν μπορώ να κατανοήσω το μαύρο (black) χιούμορ  του γραμματέα του παραΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Γ. Χατζηθεοδώρου για την απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου να μειώσει τα δημοτικά τέλη για τα Δημοτικά Νεκροταφεία Ξάνθης. Σχολίασε λοιπόν χθες ο σύντροφος George με μπόλικη ειρωνεία..
«Μειώσεις  τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων για την 7ετή διάθεση τάφων στις κατηγορίες Β και Νέα Πτέρυγα Α-Β,που αφορά μείωση από 300€ στο ποσό των 250€, ενώ στην κατηγορία Γ από 240€ στο ποσό των 200€.Στους οικισμούς γύρω της πόλης, μείωση από 120€ σε 80€, ενώ για τους μη μόνιμους κατοίκους από 300€ στο ποσό των 200€.
-Ευκαιρία να θάψουμε και τους επισκέπτες.
-Τώρα μπορούμε να πεθάνουμε …οικονομικά, σε κάθε κατηγορία.
-Τέτοια κοινωνική ευαισθησία από τον δήμο Ξάνθης!
-Ή άρχισε να ανησυχεί ο δήμαρχος για τις επόμενες εκλογές;»
-Αλήθεια…Ο αριστερός κύριος Γ. Χατζηθεοδώρου αγνοεί ότι ναι… πολλοί φτωχοί πολίτες αγωνιούν ακόμη και γι’ αυτό; Πως θα πληρώσουν τα έξοδα της κηδείας ενός συγγενικού τους προσώπου; Ας ρωτήσει κανένα ΣΥΡΙΖΑίο τελετάρχη μήπως ευαισθητοποιηθεί κάπως, ώστε να μην κάνει «πλάκες» με τέτοια ευαίσθητα θέματα..!
Μπράβο στο ΚΤΕΛ Ξάνθης για το…Black Friday!
Την ευκαιρία να έρθουν όλοι από την Θεσσαλονίκη και τις γύρω πόλεις στη Ξάνθη και να περάσουν ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, δίνει το ΚΤΕΛ Ξάνθης με μια έξυπνη πρωτοβουλία του Προέδρου Θεμιστοκλή Γεωργιάδη..
Τι έκανε λοιπόν το ΚΤΕΛ Ξάνθης και μπράβο του,.
Διοργάνωσε BLACK FRIDAY ON LINE TICKETS όπου οι επιβάτες κερδίζουν έκπτωση στις διαδρομές με επιστροφή ΞΑΝΘΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΞΑΝΘΗ , ΞΑΝΘΗ-ΑΘΗΝΑ, ΑΘΗΝΑ-ΞΑΝΘΗ
(σ.σ. Υπενθυμίζω ότι ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ξάνθης Θέμης Γεωργιάδης κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές του Επιμελητηρίου Ξάνθης 3-4 Δεκεμβρίου, στο Υπηρεσιών.
Μέλη, στηρίξτε τον…).
Δεν υπογράφει τίποτα ο Κώστας Τριανταφυλλίδης γιατί είναι… πολιτευτής!!!
Να γελάει κανείς ή να… κλαίει με τους αυτοαποκαλούμενους πολιτευτές της Ν.Δ. όπως ο γιατρός Σπύρος Τσιλιγγίρης ή ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τριανταφυλλίδης;
Ο οποίος Κ Τριανταφυλλίδης εδώ και καιρό δεν υπογράφει κανένα έγγραφο και δεν πάει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, διότι είναι….πολιτευτής και δεν βάζει πουθενά την υπογραφή του, φοβούμενος μη φάει κάποια καμπάνα στα δικαστήρια!!!
-Ναι μη γελάτε, αυτή είναι η φαιδρή δικαιολογία του…
-Αφού λοιπόν είναι έτσι κύριε πολιτευτά, γιατί δεν παραιτείσαι από δημοτικός σύμβουλος ώστε να ‘ρθεί στη θέση σου κάποιος άλλος που μπορεί να προσφέρει στο Δήμο Ξάνθης;
-Ούτως ή άλλως, παθητικός και ανύπαρκτος δημοτικός σύμβουλος μας έχεις προκύψει!
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η επόμενη ενημέρωση που θα κάνω με  το πρόγραμμά μου, θα γίνει αποκλειστικά για τον Νίκο Ευφραιμίδη και τον Κώστα Αντωνιάδη,. Ας τολμήσουν να κοιμηθούν κι αυτοί…!


23 Νοεμβρίου

Δεν είναι όλα… μαύρα! "Παρέλαβαν" προσωρινά στις 20/2/2014 την πλατεία...πλήρωσαν "οριστικά"!;

23 Νοεμβρίου
*Το καλύτερο που θυμήθηκα μετά τον συνεχιζόμενο ντόρο για το γνωστό έργο της ενοποίησης πλατειών που πέρασε κατά πλειοψηφία κατά την προσωρινή παραλαβή, ήταν η παρακάτω αποκάλυψη νυν δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης, που τα είχε χώσει κανονικά στην διοίκηση Λάκη Στυλιανίδη – Φανουράκη - Μπένη στις 21 Φεβρουαρίου 2014.
«Παρέλαβαν «προσωρινά», πλήρωσαν «οριστικά!! Έλεγε με νόημα και συνέχιζε στην τότε δήλωσή του
Ο εργολάβος πληρώθηκε με την προσωρινή παραλαβή, ενώ το έργο παραλήφθηκε οριστικά χθες... 20/2/2014».
Αυτά είναι «πεπραγμένα» του απερχόμενου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που κατά πλειοψηφία παρέλαβε οριστικά και τυπικά πλέον το έργο της ενοποίησης πλατειών στο κέντρο της πόλης»!
-Με Λάκη Στυλιανίδη Δήμαρχο και Δυμήτρη Μπένη Αντιδήμαρχο οικονομικών, μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό;
……
*Διαβάστε και την συνέχεια της (τότε) καταγγελίας:
*«Ένα έργο, για το οποίο επιφυλασσόμαστε να λάβουμε θέση, αφού ελέγχονται από ειδικούς συνεργάτες της παράταξής μας, όλα τα πεπραγμένα: από την αρχική διακήρυξη, τη σύμβαση, τις τροποποιήσεις, τις τμηματικές πληρωμές και φυσικά την υφή του έργου από πλευράς ποιότητας και συμβατικών υποχρεώσεων.
Εκείνο όμως που δημιουργεί αλγεινή εντύπωση, είναι το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, όσο και η παραπαίουσα Αντιπολίτευση (κατά πλειοψηφία βέβαια λόγω σκοπιμοτήτων και γνωστών ισορροπιών), ενέκριναν με προσωρινή παραλαβή – εμείς γνωρίζουμε τμηματική όλα αυτά τα χρόνια – να πληρώνουν τον εργολάβο του έργου κατά προτεραιότητα, όταν άλλοι προμηθευτές του Δήμου, στοιβάζονται όλα αυτά τα χρόνια και περιμένουν να πληρωθούν από τις προμήθειες που κάνουν στο Δήμο, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν εξ’ αυτού του λόγου, της ρουσφετολογικής αντιμετώπισης δηλαδή των εξοφλήσεων υποχρεώσεων».
-Λάκη Στυλιανίδη… τ’ ακούς; Ή τα ξέχασες όλα…όπως και κάνουν ότι τα ξέχασαν και οι τότε
……
*Και η χαρακτηριστική βολή στον νυν..«δικαιωμένο» Δημήτρη Μπένη την εποχή εκείνη.
«…δεν θα ήταν περισσότερο παράξενο όλο αυτό, αν ο εργολάβος του έργου, δεν είχε τις γνωστές σχέσεις με τον νυν Αντιδήμαρχο και «αντ’ αυτού» του απερχόμενου Δημάρχου Ξάνθης, αλλά και εκ νέου υποψηφίου Δημάρχου, οποίος ήταν και «επιβλέπων» στο έργο.
Παραδίδουμε στην κρίση των συνδημοτών μας τις πρακτικές αυτές που χαρακτηρίζουν το σημερινό δημοτικό συμβούλιο.
Εκείνο που αποτελεί δέσμευση για εμάς προς τους Ξανθιώτες είναι ότι οι εξοφλήσεις των προμηθευτών του Δήμου θα γίνονται με σειρά προτεραιότητας της κάθε προμήθειας και του κάθε έργου και όχι με ρουσφετολογικές τακτικές που κρατούν «δέσμιους» τους επαγγελματίες μας».
-Συμφωνούσα και τότε… συμφωνώ και επαυξάνω και τώρα! Με την διαφορά ότι εγώ παραδίδω στην κρίση του Ξανθιώτικου λαού και όλα όσα διαπράχτηκαν τον τελευταίο καιρό!!! Προκαλώντας μύρια όσα ερωτηματικά που οφείλουν να διερευνήσουν οι Εφέτες Εισαγγελείς.
……
*Μανώλη Φανουράκη μην πτοείσαι με τίποτα και μην το βάζεις κάτω φοβούμενος τον κόσμο. Περιμένω όχι μόνο να καταφύγεις στην Αποκεντρωμένη όπως είπε ο Αρχηγός, αλλά και να απαιτήσεις να ΜΗΝ μειωθούν οι μειώσεις των δημοτικών τελών έως 50% που ανακοίνωσε ο Δημαρχόπουλος αλλά να μειωθούν το πολύ έως 15% και μόνο για τα μαγαζιά, μην βάλουμε μέσα και τον…Δήμο Πρότυπο!!!
-Για έναν εγωισμό ζούμε άλλωστε Μανώλη..! Α…Κι όπως είπε κι ο Κολλάρος, για να ρίξουμε και τον Δημαρχόπουλο…! Με το λαουτζίκο θα ασχολιόμαστε..;

23 Νοεμβρίου

Ο Ιούδας φιλούσε… υπέροχα! Και νταούλια και Ποντιακά μαζί με τα Ελληνικά το Σάββατο στο ΚΥΤΤΑΡΟ!

23 Νοεμβρίου
*Τελικά μας έχει μπερδέψει όλους ο τρομερός Τάκης Αλεξούδας!...
-Και το λέω αυτό διότι ενώ χθες Τετάρτη είχε Ελληνική βραδιά στο ΚΥΤΤΑΡΟ και μάλιστα με DJ τον δημοφιλή Ιορδάνη Καγιά, από την επόμενη Τετάρτη 29 Νοεμβρίου μας ανακοίνωσε από το Facebook ότι ξανα-επανέρχονται οι βραδιές καραόκε στο Ελληνάδικο φυσικά πάλι με DJ τον Ιορδάνη Καγιά και παρουσιάστρια την Θωμαή Ψάλτη!!!
-Ετοιμαστείτε λοιπόν γιατί το μικρόφωνο σας περιμένει στο ΚΥΤΤΑΡΟ!!!
-Δηλώστε συμμετοχή στο τηλέφωνο: 6982 323540.
……
*Η οποία Θωμαή τι έκανε λέτε;;;
-Πήρε την κολλητή της barwoman Εμμανουέλα Μπατζακίδου, την έντυσε «Αγιοβασίλισα» και φωτογραφήθηκε μαζί της μέσα στο bar του ΚΥΤΤΑΡΟ προσκαλώντας όλους τους φίλους του Ελληνάδικου να διασκεδάσουν μαζί τους σε μια εορταστική Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, ενόψει και της πρεμιέρας της ως παρουσιάστρια της βραδιάς καραόκε την ερχόμενη Τετάρτη!!!
……
*Τέλος και αυτό το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στο Ελληνάδικο ΚΥΤΤΑΡΟ διοργανώνεται άλλη μια βραδιά νταουλιού και κεφιού με τον γνωστό Πόντιο νταουλιστή Κώστα Τσαρμαντίδη και την DJ «TZO STAV» στις μουσικές επιλογές για τη διασκέδασή σας!!!
-Να μη λείψει κανείς!!!
……
*Αύριο Παρασκευή 24 Νοεμβρίου διοργανώνεται άλλη μια Live βραδιά στην ταβέρνα «Τα Φαναράκια» στον Πεζόδρομο της Εθνικής Γ. Σταύρου 18 στην Ξάνθη!
-Υπεύθυνοι για τη διασκέδασή σας θα είναι οι… «Ναδίρ», το γνωστό Ξανθιώτικο λαϊκό-ρεμπέτικο συγκρότημα οι οποίοι είναι: Κιθάρα - Τραγούδι: Στέλιος Κολοβός, Μπουζούκι: Νίκος Νικολαϊδης και Πλήκτρα: Δημήτρης Δημητρίου!
-Σπεύστε να κλείσετε τραπέζι από σήμερα κιόλας στο τηλέφωνο: 2541073606 για να προλάβετε!!!
……
*Κάθε Σάββατο ο Ξανθιώτης DJ Τόρης Παπαδήμας, βάζει… «Φωτιά στα Σαββατόβραδα» με τη μουσική που παίζει στο «Il Posto» bar της Χρυσούπολης!
-Στη φωτογραφία ο Τόρης με τα τρία αστέρια του bar του «IL POSTO» τον Πάνο, την Ντιόνη και τον Λευτέρη.
……
*Το Ελληνάδικο «ΣΚΙΕΣ» στη Διομήδεια Ξάνθης, συνεχίζει δυναμικά με ένα ακόμα LIVE που θα μείνει αξέχαστο, αυτό το Σάββατο 25 Νοεμβρίου το βράδυ!!!
-Άρης Ζαρίμης και Γεωργία Τουμαντζη live στο καθιερωμένο Σαββατόβραδο του αγαπημένου Ελληνάδικου!
-Κάντε τις κρατήσεις σας είτε στο τηλέφωνο 694276 8915 ή με προσωπικό μήνυμα στο https://www.facebook.com/ellinadiko.skies.
……
*Άλλη μια υπέροχη βραδιά διασκέδασης χάρισε με τη φωνή και τα τραγούδια της η ταλαντούχα τραγουδίστρια Μάνια Ασλάνογλου στον κόσμο που βρέθηκε την περασμένη Τρίτη 21 Νοεμβρίου στην ταβέρνα «Σούσουρο» στην Ξάνθη για να διασκεδάσει και να την απολαύσει!
-Και μη ξεχνάτε… τα Live στο «Σούσουρο» συνεχίζονται κάθε Τρίτη βράδυ και Κυριακή μεσημέρι αλλά και κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ! Με τον φοβερό Ανέστη πλέον στο μπουζούκι....

23 Νοεμβρίου

ΒΟΛΙΔΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50% ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙ 15%...ΤΟΥΣ ΕΞΕΘΕΣΑΝ!!!

23 Νοεμβρίου
ΤΟ ΦΥΣΑΝΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΡΥΩΝΟΥΝ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2018
Το φυσάνε και δεν κρυώνουν στην αντιπολίτευση -με πρώτο τον Φανουράκη- με το νέο ματ που τους έκανε ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος…
Αφού εκεί που αυτοί προτείνανε συντεχνιακή μείωση στα δημοτικά τέλη των μαγαζιών 15% για τους κοινόχρηστους προκειμένου να (εξ)υπηρετήσουν κυρίως τα συμφέροντά τους, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε μειώσεις στα δημοτικά τέλη έως 50% εκεί όπου πραγματικά πονάνε οι χαμηλόμισθες κοινωνικές τάξεις και τα νέα ζευγάρια!!!
Έτσι από 100 ευρώ που είχε καθιερώσει τους πολιτικούς γάμους ο Λάκης Στυλιανίδης, με τις μειώσεις του Δημάρχου, ένας γάμος θα στοιχίζει πλέον από 1/12018 50 ευρώ στα ζευγάρια!!!
Κι έχουμε επίσης και λέμε…
-Μείωση κατά 50% του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
-Η μείωση κατά 50% του τέλους για το πλανόδιο εμπόριο -Πλήρης απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και στις οικογένειες που τους φιλοξενούν.
-Μείωση κατά 20% του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας για τις κατοικίες σε όλα τα άτομα που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
-Μείωση κατά 20% του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας στους τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Και του… χρόνου!(σ.σ. Φανουράκη μη ξεχνάς την ένσταση στην Αποκεντρωμένη...ξέρεις εσύ)
ΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ… «ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ» ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ;
Κατανοητό ότι κουράστηκε τόσα χρόνια, κατανοητό ότι έχει πολλές επαγγελματικές ασχολίες, κατανοητό επίσης ότι ήθελε περισσότερες ελεύθερες προσωπικές στιγμές… Όλα τα κατανοούμε και τα τιμούμε στον Θανάση Ξυνίδη…
Αφού όμως του αρέσει τόσο πολύ να «καθοδηγεί» τους fantastic four έστω και εκτός δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης, γιατί παραιτήθηκε με αποτέλεσμα να μείνει «ορφανή» η αντιπολίτευση και να ψάχνεται συνέχεια;
Ιδού η απορία… όχι η δική μου, διότι την δική μου κατανόηση πάντα θα την έχει, αλλά των δημοτών και ψηφοφόρων του…!
Έξω από το παιχνίδι πλέον ότι και να λέει, την επομένη ξεχνιέται…!
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΗΛΙΑΔΗ; ΜΗΠΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΤΡΕΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;

Μονίμως στο στόχαστρο έχει η αντιπολίτευση τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης Θωμά Ηλιάδη –στις επόμενες δημοτικές εκλογές θα είναι ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος-και ξέρετε γιατί; Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος από το πρωί που ξυπνάει μέχρι αργά το απόγευμα τρέχει και δίνει λύσεις στα μικροπροβλήματα των δημοτών! Κάτι που του το αναγνωρίζουν όλοι, σε αντίθεση βέβαια με τους προκατόχους του τύπου Τσέπελη που ήταν μόνο λεζάντα ή για να…μπαζώνουν ρέματα!!! Πονάν οι αλήθειες, αλλά θα πρέπει να λέγονται…

23 Νοεμβρίου

See Through Συγχαρητήρια στον Στάθη Γιαννακίδη και στον Γρηγόρη Στογιαννίδη...άντεξαν να ακούνε επί 1.5 ώρα τον Μέτιο!

23 Νοεμβρίου
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Σ. Γιαννακίδης και Γ. Στογιαννίδης 
παρακολουθούν με αγωνία την διάλεξη του Περιφερειάρχη Χ. Μέτιου για το πρόγραμμά του! 
Συγχαρητήρια Στάθη και Γρηγόρη!
ΑΚΟΥΣΟΝ! ΑΚΟΥΣΟΝ!
*Ερώτημα καθαρό και σταράτο στον Στρατηγό του Δ΄ Σώματος Στρατού Γιώργο Καμπά.
-Το να έχετε Στρατηγέ κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τον «Μαχητή» είναι δικαίωμά σας…
-Πως είναι δυνατόν όμως οι φωτογράφοι του Στρατού να αποστέλλουν φωτογραφικό υλικό για την εκδήλωση του Δ’ Σώματος Στρατού στο Αμφιθέατρο για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων επιλέγοντας τα Μέσα που θα τις… στείλουνε; Προφανώς κατόπιν εντολών σου;
Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές; Διότι μπορεί με τον κύριο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ να μην έχουμε και τις ιδανικές σχέσεις, η κυρία Χρύσα Ούτση όμως δεν νομίζω ότι έχει πρόβλημα μαζί μας! Και αυτά για σήμερα…
……
*Ψάχνονται ακόμη στην αντιπολίτευση με τις μειώσεις των δημοτικών τελών που ανακοίνωσε για το 2018 ο Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος κι έχουν τόσο πολύ μπερδευτεί που άλλα λέει ο ένας κι άλλα ο άλλος…
……
*Ο Φανουράκης θέλει να προσφύγει στην Αποκεντρωμένη γιατί αυτή είναι η γραμμή του «αφανούς» Αρχηγού Θανάση Ξυνίδη, ο Γιώργος Κολλάρος έσπευσε να συγχαρεί τον Δημαρχόπουλο και να καταγγείλει όλη την αντιπολίτευση ότι μόνο αυτός αγωνίστηκε για μειωμένα τέλη και δικαιώθηκε… ενώ εκείνους το μόνο που τους νοιάζει είναι να «ρίξουν» τον Δημαρχόπουλο κι ο Μούρκας με τον Αλέκον τον Κυριακίδη ψάχνονται να δουν ποιος από τους δυο θα είναι ο…επόμενος που θα «σουτάρει» ο Δήμαρχος!
-Εγώ λέω και τους δυο… Να καθαρίζει σιγά σιγά ο συνδυασμός!!!
*Πολιτική εκδήλωση για τα 100χρόνια από τη Μεγάλη Οχτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, διοργανώνει το ΚΚΕ την Κυριακή 26 Νοέμβρη στις 18:30΄ Πνευματικό Κέντρο Γενισέας, με θέμα «Οι Έλληνες στη διαδικασία οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση».
Θα μιλήσει ο Δημήτρης Παπατολίδης, μέλος της ΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Αν. Μακεδονίας – Θράκης του ΚΚΕ.
Βρέθηκε πτώμα μετανάστη αφρασιατικής καταγωγής 
σε ορεινή περιοχή του Έβρου
Ανευρέθη, την Τρίτη (21-11-2017) το πρωί, σε ορεινή περιοχή του Έβρου, εντός εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ένα πτώμα ανδρός, πιθανόν μη νόμιμου μετανάστη, αφρασιατικής καταγωγής.
Η σορός του άνδρα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
 Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.
Συγχαρητήρια στους βουλευτές της ΑΜΘ που μπόρεσαν 
να ακούσουνε επί τόση ώρα τον… Χρήστο Μέτιο! Ήρωες!!!
Μαθαίνω από fb ότι, «Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων, ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος, παρουσίασε σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής το Σχέδιο της Διοίκησής μας για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Όπως αναφέρει ο ίδιος, «Για περισσότερο από δυόμιση ώρες, ανέλυσα στα μέλη της Επιτροπής και στους βουλευτές της Περιφέρειάς μας τον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό και διεξήχθη μεταξύ μας μια εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της περιοχής μας».
-Το σχόλιό μου. Συγχαρητήρια…Όχι στον κύριο Μέτιο, αλλά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης Γρηγόρη Στογιαννίδη και τους υπόλοιπους βουλευτές που τον…απόλαυσαν και είχαν την υπομονή να τον ακούσουν…!
-Χωρίς να τον κράξουν και να τον αποδοκιμάσουν!
Εκπαιδευτική ημερίδα διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ. στην Α.Μ.Θ.
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (21-11-2017), ημερίδα συντηρητικής εκπαίδευσης διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Την ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά έξι (6) διαπραγματευτές, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ μέχρι και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και υπηρετούν σε αστυνομικές Υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ τον συντονιστικό ρόλο είχαν δύο Αξιωματικοί της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας διαπραγματευτών.
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η επικαιροποίηση των γνώσεων των διαπραγματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα αντιμετώπισης περιστατικών ιδιαίτερου χειρισμού, καθώς και η ανάλυση διαχείρισης περιστατικών στο πλαίσιο της αστυνομικής δράσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάλογων υποθέσεων. 
Ανακοίνωση-υπενθύμιση της εκλογικής επιτροπής του Ε.Β.Ε. Ξάνθης
Τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Ξάνθης) που δεν καταχωρήθηκαν αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους, καλούνται να υποβάλλουν τις εξουσιοδοτήσεις (έντυπο υπόδειξης εκπροσώπων) για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο κλπ.
Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων θα πρέπει να υποβληθούν (παραληφθούν από το πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής στο Επιμελητήριο Ξάνθης) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15.00. Μετά την πάροδο της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας, οποιαδήποτε υπόδειξη εκπροσώπων θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη, δεν θα ληφθεί υπόψη από την εκλογική επιτροπή και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Τμήμα Μητρώου (Λίτσα Σιάκκα), τηλέφωνα 25410 25105 και 25410 22533 (εσωτερικό 1), fax 25410 25987
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης για το «BlackFriday».
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιούνται προσφορές προϊόντων, βάση της καταναλωτικής προωθητικής ενέργειας, της επονομαζόμενης ως «BlackFriday».
Για όσους από εσάς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την BlackFriday.
Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ο Α.Π.Σ. ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ καλεί όλους τους Ξανθιώτες 
να σταθούν δίπλα κατοίκους της Δυτικής Αττικής
Ο Α.Π.Σ. ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ καλεί όλους τους Ξανθιώτες να σταθούν αλληλέγγυοι στους δοκιμαζόμενους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, θύματα της θεομηνίας  που έπληξε τα σπίτια τους και τη ζωή τους.
Με την ευκαιρία του αγώνα της αντρικής μας ομάδας με την ομάδα του Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ Κοζάνης, θα συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να αποσταλούν στους πληγέντες του Δήμου Μάνδρας Αττικής.
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ:
ΡΥΖΙ, ΖΑΧΑΡΗ, ΑΛΕΥΡΙ, ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ
ΣΚΟΝΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
Η συλλογή των ειδών αυτών θα γίνει την ΚΥΡΙΑΚΗ 26/11/2017 στην είσοδο του Κλειστού Γυμναστηρίου «Χριστίνα Χριστοδούλου» στο Εύμοιρο, από τις 15:00 έως τις 19:00.

22 Νοεμβρίου

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ: Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει

22 Νοεμβρίου
Κυρία Σταθάκη και Κύριε Δρίτσα, πώς νιώθετε και τι έχετε να πείτε γι’ αυτά;
Την παραίτησή του από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά, υπέβαλε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης.
Σε έντονα φορτισμένο κλίμα, ο ηγέτης του συνδυασμού Πειραιάς Νικητής και του Ολυμπιακού, με το αξεπέραστο ρεκόρ σε σταυρούς προτίμησης και την πλούσια προσφορά του στην κοινωνία του Μεγάλου Λιμανιού, υπέβαλε την παραίτησή του, στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.
Στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε:
«Αγαπητοί συνεργάτες
Μετά 3,5 χρόνια έντονης συμμετοχής μου στα κοινά του Πειραιά από την θέση του δημοτικού συμβούλου, ήρθε η ώρα να σας αποχωριστώ για λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μου. Δεν αποχωρίζομαι όμως τον Πειραιά. Στα 3,5 αυτά χρόνια τηρήθηκαν και υλοποιήθηκαν στο ακέραιο οι κεντρικές προτάσεις και επιλογές του συνδυασμού μας στο μέτρο των εμποδίων που προκαλούσε η δεινή οικονομική θέση του Δήμου και της χώρας γενικότερα, καθώς και η κρατική γραφειοκρατία. Μαζί με τον Γιάννη Μώραλη καταρτίσαμε έναν ανεξάρτητο συνδυασμό από ανθρώπους που δεν έψαχναν για δουλειά αλλά είχαν σαν μοναδικό κίνητρο την προσφορά στους συνδημότες τους. Κάποιοι άλλοι συνδυασμοί κατάρτιζαν ψηφοδέλτια, όπως τα υπαγόρευαν η κομματική μυωπία και οι προσωπικές φιλοδοξίες.
Όσα υποσχέθηκα στους πολίτες του Πειραιά τα τήρησα στο ακέραιο. Με προσωπική δαπάνη μεταξύ πολλών άλλων έγιναν έργα και παρεμβάσεις όπως:
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΚΑΜΙΝΙΑ
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Ο ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ
Η ΦΥΤΕΥΣΗ 300 ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
Η ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ και
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
Αυτά μέχρι σήμερα και συνεχίζω κοιτάζοντας όλους σας στα μάτια όπως την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε.
Καταθέτω λοιπόν σήμερα την παραίτησή μου που προκαλείται από μια άδικη παραπομπή μου σε δίκη, χωρίς στοιχεία. Επαναλαμβάνω και σε σας, ότι δεν έχω καμία σχέση μ’ αυτά που μου καταλογίζονται και που όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν αντικείμενο δημιουργίας εντέχνως ενός επιβαρυντικού επικοινωνιακού κλίματος για το πρόσωπό μου, το οποίο προς μεγάλη μου απογοήτευση το υποστήριξαν και το ανέδειξαν συνάδελφοί μας ακόμη και σ’ αυτή την αίθουσα, ακολουθώντας την κομματική γραμμή. Αυτή η καθοδηγούμενη εκστρατεία λάσπης όμως, όπως και κάθε ψέμα έχει κοντά ποδάρια.
Ο λαός του Πειραιά έχει ήδη απομακρυνθεί από τους πολιτικούς απατεώνες και τους λαοπλάνους που κυβερνούν τον τόπο και τους χαρίζει πλέον τα ποσοστά που τους αξίζουν. Αυτοί που κόπτονται υπέρ των συμφερόντων του, σηκώνοντας την αριστερή γροθιά, με το δεξί χέρι υπόγραψαν μονοπωλιακές συμφωνίες, αποκλείοντας από το λιμάνι που δίνει ψωμί σε χιλιάδες εργαζόμενους τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας σύντομα θα τα δούμε μπροστά μας. Συρρίκνωση της απασχόλησης και μισθούς πείνας σε όσους απομείνουν.
Κυρία Σταθάκη και Κύριε Δρίτσα, πώς νιώθετε και τι έχετε να πείτε γι’ αυτά;
Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ποτέ στη ζωή μου δεν επένδυσα στη λάσπη. Όταν αποφάσισα να ζητήσω την ψήφο των συμπολιτών μου, ανθρώπων που μεγάλωσα μαζί τους, ήδη είχαν αρχίσει να ηχούν οι σειρήνες των λασπολόγων. Όπως και τότε έτσι και τώρα είχαν ένα και μόνο στόχο. Να με φοβίσουν και να με αποτρέψουν από την ανάγκη που ένιωθα να προσφέρω στην πόλη που γεννήθηκα, μεγάλωσα και εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά.
Τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν η καλύτερη απάντηση στα ΨΕΜΑΤΑ τους.
Αισθάνομαι όμορφα για το γεγονός ότι ήμουν, είμαι και θα είμαι υπερήφανος για τον Πειραιά μας και για μένα. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ, ούτε και να λυγίσω απέναντι στους λασπολόγους. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση, απέναντι σε όλους τους πολίτες του Πειραιά. Και να ξέρετε κάτι ακόμη. Γνώριζα ότι αργά ή γρήγορα θα πλήρωνα το τίμημα της απόφασής μου, να προσφέρω στα κοινά για να γίνει ο Πειραιάς, αυτό που του στέρησαν οι Πολιτικοί.
Ο Πειραιάς Νικητής με το όραμά του γυρνάει σελίδα και χτίζει την επόμενη μέρα χωρίς εμμονές, αποκλεισμούς, δαιμονοποιήσεις και δογματισμούς.
Ο Πειραιάς Νικητής ήρθε για να μείνει εντός και εκτός των ορίων της πόλης. Για το καλό των Δημοτών και του τόπου.
Ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης έγραψε:
«Η πέτρα, το σίδερο και το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει."

22 Νοεμβρίου

Βρέθηκε πτώμα λαθρομετανάστη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε ορεινή περιοχή του Έβρου

22 Νοεμβρίου
Ανευρέθη, την Τρίτη 21-11-2017 το πρωί, σε ορεινή περιοχή του Έβρου, εντός εγκαταλελειμμένου κτιρίου, ένα πτώμα ανδρός, πιθανόν μη νόμιμου μετανάστη, αφρασιατικής καταγωγής.
Η σορός του άνδρα, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

22 Νοεμβρίου

Συνελήφθησαν 6 Έλληνες που έσκαβαν να βρουν λίρες και χρυσό… σε δασική περιοχή στο νομό Δράμας

22 ΝοεμβρίουΣυνελήφθησαν την Τρίτη  (21-11-2017) το μεσημέρι, σε δασική περιοχή του Παρανεστίου Δράμας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, έξι (6) ημεδαποί, ηλικίας 44 49, 50, 51, 53 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη υλοτομία και παράνομη κατασκήνωση κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δασαρχείου Δράμας, εντόπισαν τους δράστες να προβαίνουν σε παράνομη ανασκαφή για την ανεύρεση χρυσού – θησαυρού, με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού – εργαλείων.
Πλησίον του χώρου ανασκαφής, βρέθηκαν σκηνές και ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα, τα οποία είχαν εγκαταστήσει – κατασκευάσει οι δράστες για τη διαμονή τους και την αποθήκευση του εξοπλισμού τους.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε παράνομη υλοτομία, χρησιμοποιώντας τα ξύλα για την τοποθέτηση υποστυλωμάτων στο όρυγμα, καθώς και για καύση.
Στο χώρο της παράνομης ανασκαφής βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
πλήθος σκαπτικών και διαφόρων άλλων εργαλείων (τσεκούρια, φτυάρια, αλυσοπρίονο, πριόνια κ.λ.π.)
1 βενζινοκίνητη γεννήτρια
3 ηλεκτρικά εργαλεία
3 ζευγάρια γάντια εργασίας
7 φακοί
4 προβολείς
2 δοχεία με βενζίνη
είδη κατασκήνωσης
7 κινητά τηλέφωνα
4 συσκευές επικοινωνίας
1 κυνηγετικό όπλο
8 κυνηγετικά φυσίγγια
Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δραστών, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:
Στην οικία του 50χρονου, ένας (1) ανιχνευτής μετάλλων και ένα (1) οξειδωμένο νόμισμα, το οποίο θα αποσταλεί για εξέταση στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων.
Στην οικία του 44χρονου, ένα (1) κυνηγετικό όπλο και 130 κυνηγετικά φυσίγγια.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.22 Νοεμβρίου

Συνελήφθησαν 6 Έλληνες χρυσοθήρες για παράνομη ανασκαφή σε δασική περιοχή στο νομό Δράμας

22 Νοεμβρίου
Οι δράστες κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη υλοτομία και παράνομη κατασκήνωση κατά περίπτωση
Συνελήφθησαν την Τρίτη (21-11-2017) το μεσημέρι, σε δασική περιοχή του Παρανεστίου Δράμας, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, έξι (6) ημεδαποί, ηλικίας 44 49, 50, 51, 53 και 70 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη υλοτομία και παράνομη κατασκήνωση κατά περίπτωση.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε συνεργασία με υπαλλήλους του Δασαρχείου Δράμας, εντόπισαν τους δράστες να προβαίνουν σε παράνομη ανασκαφή για την ανεύρεση χρυσού – θησαυρού, με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού – εργαλείων.
Πλησίον του χώρου ανασκαφής, βρέθηκαν σκηνές και ένα αυτοσχέδιο κατάλυμα, τα οποία είχαν εγκαταστήσει – κατασκευάσει οι δράστες για τη διαμονή τους και την αποθήκευση του εξοπλισμού τους.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε παράνομη υλοτομία, χρησιμοποιώντας τα ξύλα για την τοποθέτηση υποστυλωμάτων στο όρυγμα, καθώς και για καύση.
Στο χώρο της παράνομης ανασκαφής βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
-πλήθος σκαπτικών και διαφόρων άλλων εργαλείων (τσεκούρια, φτυάρια, αλυσοπρίονο, πριόνια κ.λ.π.)
-1 βενζινοκίνητη γεννήτρια
-3 ηλεκτρικά εργαλεία
-3 ζευγάρια γάντια εργασίας
-7 φακοί
-4 προβολείς
-2 δοχεία με βενζίνη
-είδη κατασκήνωσης
-7 κινητά τηλέφωνα
-4 συσκευές επικοινωνίας
-1 κυνηγετικό όπλο
-8 κυνηγετικά φυσίγγια
Σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των δραστών, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:
-Στην οικία του 50χρονου, ένας (1) ανιχνευτής μετάλλων και ένα (1) οξειδωμένο νόμισμα, το οποίο θα αποσταλεί για εξέταση στην αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων.
-Στην οικία του 44χρονου, ένα (1) κυνηγετικό όπλο και 130 κυνηγετικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

22 Νοεμβρίου

Συνελήφθη 52χρονος Έλληνας στη Χρυσούπολη με 591.5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

22 Νοεμβρίου
Συνελήφθη την Τρίτη (21-11-2017) το μεσημέρι, στη Χρυσούπολη Καβάλας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, 52χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή ναρκωτικών.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 52χρονο, διότι εντόπισαν στην κατοχή και την οικία του, τέσσερις (4) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 591,5 γραμμαρίων, τις οποίες και κατέσχεσαν.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.


22 Νοεμβρίου

H Λαϊκή Συσπείρωση Ξάνθης χαιρετίζει τις μειώσεις Δημαρχόπουλου 50% στα δημοτικά τέλη!

22 Νοεμβρίου

  *Σε αντίθεση με όλη την αντιπολίτευση, εμείς στηρίξαμε αυτές τις μειώσεις των δημοτικών τελών!
Χαιρετίζει η δημοτική παράταξη ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Δήμου Ξάνθης τις μειώσεις Δημαρχόπουλου έως και 50% στα τέλη που αφορούν τις λαικές τάξεις με ανακοίνωσή της, τονίζοντας οτι ήταν η μόνη παράταξη που στήριξε απο την αντιπολίτευση! (σ.σ. Μα οι άλλοι θέλουν απλά να ρίξουν τον Δημαρχόπουλο...Δεν δεν τους ενδιαφέρουν τα τέλη!
Η ανακοίνωση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ αναφέρει επί λέξη τα παρακάτω:  
Εν όψει της συζήτησης του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης για το 2018, η Λαϊκή Συσπείρωση, χαιρετίζει τις μειώσεις τελών που και η ίδια -σε αντίθεση με όλη την αντιπολίτευση- στήριξε και καλεί όλους τους συνδημότες σε συμπόρευση για αγώνα και διεκδίκηση με στόχους:
-Πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του δήμου.
-Καμία συρρίκνωση και κατάργηση δομών και υπηρεσιών, αλλά διεύρυνσή τους.
-Μόνιμη και σταθερή εργασία, με προσλήψεις προσωπικού που να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και μονιμοποιήσεις όλων των συμβασιούχων και εργαζομένων σε προγράμματα.
-Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά τους δήμους πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
-Σχεδιασμό και υλοποίηση υποδομών και μηχανισμών δημόσιας προστασίας από πλημμύρες - πυρκαγιές - σεισμούς και περιβαλλοντικές καταστροφές.
Υπενθυμίζουμε τις μειώσεις στα δημοτικά τέλη που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ξάνθης την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και χαιρετίστηκαν με ενθουσιασμό απο τους δημότες και ιδίως τα νέα ζευγάρια που αντί 100 θα πληρώνουν πλέον 50 ευρώ στους πολιτικούς γάμους. 

§      Η αναπροσαρμογή των συντελεστών για την επιβολή του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικές στέγες εν γένει, μείωση από το ποσό των 3,50€/τ.μ./ετησίως, στο ποσό των 3,00€/τ.μ./ετησίως.
§      Η μείωση κατά 50% του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
§      Η μείωση κατά 50% του τέλους για το πλανόδιο εμπόριο.
§      Η μείωση κατά 50% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
§      Η μείωση των τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων για τον Σωματειακό Αθλητισμό(Volley, Basket, Handball)κατά ένα ευρώ (1€) και συγκεκριμένα από το ποσό των 3€ στο ποσό των 2€ και στους συλλόγουςρυθμικής, τζούντο, πάλης, taekwondo, πολεμικώντεχνών κ.λ.π. αποφασίσθηκε η μείωση κατά ένα ευρώ (1€) και συγκεκριμένα από το ποσό των 5€ στο ποσό των 4€.
§      Η μείωση 50% του τέλους για την τέλεση πολιτικών γάμων.
§      Η αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων για την 7ετή διάθεση τάφων στις κατηγορίες Β και Νέα Πτέρυγα Α-Β,που αφορά μείωση από 300€ στο ποσό των 250€, ενώ στην κατηγορία Γ από 240€ στο ποσό των 200€.
Όσον αφορά τους οικισμούς πέριξ της πόλης της Ξάνθης, μείωση από 120€ στο ποσό των 80€, ενώ για τους μη μόνιμους κατοίκους από 300€ στο ποσό των 200€.
§      Η πλήρης απαλλαγή καταβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, καθώς και στις οικογένειες που τους φιλοξενούν.
§      Η μείωση κατά 20% του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας για τις κατοικίες σε όλα τα άτομα που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.
§      Η μείωση κατά 20% του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και του τέλους ακίνητης περιουσίας στους τρίτεκνους και πολύτεκνους.
§      Η μείωση 50% του δικαιώματος ύδρευσης ζώων.

22 Νοεμβρίου

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ για την πεζογέφυρα των Κιμμερίων ο Δήμος κυρία Μανά; Και πληθώρα και άριστους μηχανικούς διαθέτει!

22 Νοεμβρίου
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ!
*Γιατί κυρία Μανά; Και άριστους μηχανικούς και τοπογράφους αλλά και πολυάριθμο προσωπικό διαθέτει…
*Εγκώμια του πρώην μέλους του ΤΕΕ Θράκης Παράσχου Ευστρατίου για το προσωπικό της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, τι λέει για το συγκεκριμένο θέμα. 
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η απόφαση της διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης Κατερίνας Μανά, ενώ ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει κατά την άποψη συναδέλφων της, πληθώρα άριστων μηχανικών, τοπογράφων, ηλεκτρολόγων κλπ τελικά να θέλει να δώσει σε ιδιώτες για μια ακόμη φορά την μελέτη της πεζογέφυρας των Κιμμερίων με αποτέλεσμα αυτό και να κοστίσει στο Δήμο Ξάνθης περίπου 25-30.000 ευρώ συν την κατασκευή της, αλλά και να καθυστερήσει το έργο πολύ μέχρι τη δημοπράτησή του.
Ο Πάνος Παπαδόπουλος μετά τις διαμαρτυρίες πολλών πολιτών –για το θέμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης και των εκτός έδρας των μηχανικών του για πρώτη φορά είχε διαμαρτυρηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ο πρώην αντιδήμαρχος Ξάνθης Γιάννης Τσεγγελίδης- έβγαλε στον αέρα και τοποθετήθηκε ο ηλεκτρολόγος μηχανολόγος και επί πολλά χρόνια μέλος στο ΔΣ του ΤΕΕ Θράκης Παράσχος Ευστρατίου, ρωτώντας τον αν κατά την άποψή του, μπορεί η Τεχνική Υπηρεσία Ξάνθης να κάνει η ίδια την μελέτη για ένα μικρό έργο, όπως αυτό της πεζογέφυρας Κιμμερίων.
Η απάντηση του Παράσχου Ευστρατίου ήταν αποστομωτική.
«Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, όχι μόνο είναι πολυπληθής, αλλά είναι από τις καλύτερες της Ελλάδος διότι διαθέτει άριστους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων… τοπογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς αλλά διαθέτει και άριστους υπομηχανικούς σαν τον κύριο Μούρκα για παράδειγμα… Άνετα δηλαδή και πολύ γρήγορα μπορεί να κάνει την συγκεκριμένη μελέτη και να γίνει γρήγορα η πεζογέφυρα των Κιμμερίων που κατά την άποψή μου, ήδη έπρεπε να έχει κατασκευαστεί από την πρώην δημοτική αρχή του κυρίου Στυλιανίδη».
Πάνος Παπαδόπουλος: Καταλαβαίνω κύριε Ευστρατίου ότι θέλετε να εγκωμιάσετε τα προσόντα των συναδέλφων σας αλλά με αυτά που λέτε, έχω την εντύπωση ότι φέρνετε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την προϊσταμένη των Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Μανά… Διότι κάνοντας κάποιες μελέτες η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης και χρήματα εξοικονομεί για κάποια μικροέργα, αλλά και επιταχύνει την κατασκευή της…
-Εγώ κύριε Παπαδόπουλε σας είπα αυτό που πιστεύω. Ότι οι συνάδελφοι είναι άριστοι στη δουλειά τους. Για τα υπόλοιπα μη με ρωτάτε… Ρωτήστε την κυρία Μανά…
-Όχι… Να ρωτήσω καλύτερα τον κύριο Λάκη Στυλιανίδη που «κλείνονταν» σχεδόν κάθε πρωί στο γραφείο του μαζί της, να μας πει γιατί επί τόσα χρόνια αδιαφόρησε να κατασκευάσει μια νέα πεζογέφυρα στα Κιμμέρια! Και τα τότε εξαπτέρυγά του βρίζουν για όλα αυτά που ευθύνεται αυτός, τον νυν Δήμαρχο Ξάνθης…

22 Νοεμβρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ Να προσβληθούν οι μειώσεις...50% του Δημάρχου κ.Φανουράκη! Είναι όντως...μεγάλες!

22 Νοεμβρίου
                                                        ……………………………….
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 1
Είμαι ένας απλός πολίτης που με δέος βλέπει το μεν Συμβούλιο της Επικρατείας και Αριστείας, το Ανώτατο δηλαδή Δικαστήριο της χώρας μαζί  με τον Άρειο Πάγο, να επικυρώνει την ποινή αργίας 6 μηνών σε έναν αντιδήμαρχο-εργολάβο που υπέγραφε μάλιστα και τα χρηματικά εντάλματα ενός μεγάλου έργου της εργολαβικής εταιρείας που εκπροσωπούσε, και για την ίδια πρακτική να αθωώνεται από τους δικαστές του Τριμελούς Πλημ/κείου Ξάνθης. Και ειλικρινά έχω μπερδευτεί πολύ… για το πιο από τα δυο δικαστήρια βρέθηκε σε πλάνη!
(Ο Πάνος Παπαδόπουλος στο πρωτοσέλιδο του «Μ»)
-Εσύ βρε πανήΒΛΑΚΑ… Παπαδόπουλε βρίσκεσαι σε… πλάνη! Που… πλανιέσαι και νομίζεις ότι είσαι ο Πολάκης ή ο Τριανταφυλλόπουλος ή ο Βαξεβάνης…
……………………………….
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 2
…Επί της ουσίας μάλιστα, θεωρώ ότι η εγκύκλιος είναι λανθασμένη. Τα Δημοτικά Τέλη θέλουν απόλυτη πλειοψηφία κατά την προσωπική μου άποψη. Είτε έχεις την λέξη «κανονιστική», είτε δεν την έχεις, η επιβολή Δημοτικών Τελών χρειάζεται  απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό είναι η ουσία έξω από τα… τερτίπια.
(Ο Θανάσης Ξυνίδης στην «Θράκη»)
-Μία είναι ουσία… δεν υπάρχει… Αθανασία φίλτατε Θανάση, αλλά αφού ούτως ή άλλως από σένα παίρνει γραμμή σύσσωμη η αντιπολίτευση… γιατί παραιτήθηκες και τους άφησες «ορφανούς»;
ΣΕΜΝΑ &ΤΑΠΕΙΝΑ
*Πάλι τους έκανε ματ ο Δημαρχόπουλος και δεν μπορούν να συνέρθουν οι της αντιπολίτευσης.
Οι οποίοι δια του Φανουράκη ζητούσαν… 15% μείωση στα δημοτικό τέλη για τους κοινόχρηστους (δηλαδή για τα μαγαζιά τους) και  ο Δήμαρχος Ξάνθης απάντησε με μειώσεις έως 50% στα δημοτικά τέλη που αφορούν τους νέους που παντρεύονται (από 100 ευρώ πάει στα 50), τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, τους μικροπωλητές και τους επαγγελματίες!
Και τώρα όχι απλώς ψάχνονται αλλά και… σκούζουν από τον πόνο!
……
*Και γιατί σκούζουν και… ψάχνονται; Διότι την ίδια ώρα που ο Δήμαρχος προέβαινε σε μειώσεις έως 50%, ο… «αφανής» ΑΡΧΗΓΟΣ των fantastic four στο δημοτικό συμβούλιο Θανάσης Ξυνίδης έδινε γραμμή στην αντιπολίτευση να προσβάλλουν την νομιμότητα της  απόφασης του δημοτικού συμβουλίου στην Επιτροπή Ελέγχου της Διευρυμένης.
-Διότι επί της ουσίας θεωρεί o ίδιος νομικά την… εγκύκλιο λανθασμένη!
……
*Ιδού λοιπόν σύντροφοι της αντιπολίτευσης… Προσβάλετε την απόφαση κι ότι βγει!!! Δικαίωμά σας…
Αλλά μετά βγείτε και στη πιάτσα και αντικρίστε τους δημότες!
Που δυστυχώς για σας, σας έχουν πάρει ήδη χαμπάρι! Να δούμε τι θα τους πείτε…!
.....
Καταγγελία ΑΝΑ.ΣΑκατά Λαμπάκη, για διαγωνισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED
Επειδή συχνά πυκνά η παρέα του Φανουράκη, Σταυρακάρας και σία, υβρίζουν τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, εγκωμιάζοντας τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης Μιχάλη Λαμπάκη, χωρίς κανένα σχόλιο, δημοσιεύω καταγγελία της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.ΣΑ» Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με καταγγελία για «φωτογραφικό» διαγωνισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED και την αφιερώνω:
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών με έγγραφό του στις 10/11/2017 (www.sate.gr/nea/2017SATE-31757.pdf) καταγγέλλει μεταξύ άλλων και τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για «φωτογραφικό» διαγωνισμό σε ότι αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED για τον δημοτικό φωτισμό, συνολικού προϋπολογισμού 3.620.000 €, ζητώντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την ακύρωσή του.
Γίνεται μάλιστα αναφορά πως υπάρχουν σκανδαλώδεις λεπτομέρειες για προϊόντα μη σοβαρών προδιαγραφών σε υψηλές τιμές, ενώ τίθεται ζήτημα ασφάλειας αλλά και μη εναρμόνισης με τους διεθνείς κανονισμούς.
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών καταλήγει πως όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ανταγωνισμού και λειτουργούν σε βάρος των συμφερόντων των δημοτών.
Το έγγραφο - καταγγελία κοινοποιήθηκε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και χρήζει άμεσης απάντησης και διευκρινίσεων τόσο από τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, όσο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Φαλέκα.
Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΑ.Σ.Α.»
Απίστευτο! Γραφείο - φάντασμα το Γραφείο της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
στις Βρυξέλλες εδώ και….9 χρόνια!!!
Επί 9 χρόνια, η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης κρατά ανενεργό το Γραφείο της στις Βρυξέλλες και από τον Ιούλη λειτουργεί με απευθείας διορισμό ατόμου από το περιβάλλον της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρίας Σπυράκη. Αυτό δήλωσε, μιλώντας στο «Κόκκινο Καβάλας 102.8», το μέλος του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καρατσιουμπάνης, αναρωτώμενος αν οι ενέργειες του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου είναι σε γνώση του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Αντιπεριφερειαρχών.
Προκειμένου να έχουν «επαφή» εκ του σύνεγγυς με τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, οι Περιφέρειες της Ελλάδας διαθέτουν Γραφεία με εξειδικευμένο προσωπικό.
-Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον σύντροφο της Καβάλας Γ. Καρατσιουμπάνη, αλλά αν μιλάμε για 9 χρόνια, δεν πρέπει να ρωτήσουμε…
-Οι προκάτοχοι του κυρίου Μέτιου, δηλαδή ο Αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης με τον κύριο Μιχάλη Αμοιρίδη και ο πρώην Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης τι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια;
-Δεν είχαν την ίδια ευθύνη;